บริการยื่นวีซ่า
Sun Air Holiday
บริการรับ-ยื่น วีซ่าให้ท่านถึงที่ ไม่ต้องเสียเวลากรอกเอกสารเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก เราวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า
เพื่อให้ท่านมีโอกาสผ่านได้มากที่สุด 
เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลท่านตลอดทุกขั้นตอน ในกรณีที่ต้องไปโชว์ตัวที่สถานทูตจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลท่านถึงที่

ที่สำคัญทางบริษัทไม่มีนโยบายทำเอกสารปลอมแปลง หรือเอกสารสนับสนุนที่ผิดประเภทโดยเด็ดขาด!!  เนื่องจากใน
ระยะยาวจะสร้างความเสียหายต่อประวัติผู้ยื่นวีซ่าได้  ทางบริษัท เน้นการยื่นวีซ่าตามเอกสารจริง แนะนำข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการยืน
และทำให้ท่านผ่านมากที่สุด หลังจากเราวิเคราะห์เอกสาร ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอว่า โอกาสผ่านมีมากน้อยเพียงใด
โดยอาศัยหลักความเป็นจริง บางกรณีลูกค้าไม่พร้อมทั้งเอกสารและข้อมูล

แต่ยืนยันจะยื่น ทางเราก็ยินดียื่นให้ พร้อมเงื่อนไข ไม่ผ่านยื่นใหม่ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

เราให้บริการสุจริต ยุติธรรม ไม่ต้องชำระเงินก่อนใช้บริการ  

 

บริการอื่น ๆ 

- บริการจองคิวเพื่อยื่นวีซ่า (เช้งเก้น)  ค่าบริการ   200 บาท
- บริการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อยื่นวีซ่า      200 บาท
- บริการด้านประกันภัย เรื่มต้นที่          300  บาท
- บริการแปลเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ราคาเริ่มต้น 350 บาท
- บริการ วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา กรณีวีซ่าไม่ผ่าน หรือถูกปฎิเสขหลายครั้ง  ราคาตามค่าบริการประเทศนั้น ๆ 


พิเศษ!! สำหรับท่านที่ซื้อตั๋วเครื่องบินกับทางเรา สามารถนำค่าจองตั๋วเพื่อยื่นวีซ่ามาเป็นส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินได้

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ลูกค้าติดต่อรับบริการ
2. นัดรับเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
4. รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น ๆ
5. รับเอกสารพาสปอร์ตจากสถานทูต
6. ส่งพาสปอร์ตคืนลูกค้า
7. ลูกค้าชำระเงินกับเจ้าหน้าที่