การชำระเงิน | Payment

มีช่องทางให้ท่านเลือกดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ในชื่อบริษัท ซันฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล จำกัด เท่านั้น

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

3. ท่านสามารถเลือกมาชำระที่สำนักงานของบริษัท ซันฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล จำกัด ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 (วันจันทร์-ศุกร์) 9.30-14.00 (วันเสาร์)

หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินเข้ามาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง โทรสาร หมายเลข 02 530 9932 หรือสามารถ Scan และส่งมาที่ info@sunairholiday.com / Line สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อได้ที่ 02 530 9929 ทางบัญชีจะทำการตรวจสอบโดยระบบออนไลน์อีกครั้ง