การชำระเงิน | Payment

มีช่องทางให้ท่านเลือกดังนี้

1. ชำระเป็นเงินสดโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยท่านสามารถมาชำระเองที่บริษัท หรือกับพนักงานส่งเอกสารที่ไปบริการถึง ที่ทำงานหรือที่บ้านของท่าน

3. ชำระเงินสดผ่านพนักงานจัดส่งตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องการนำส่งตั๋ว (เฉพาะในพื้นที่ ที่ให้บริการ)

4. ท่านสามารถเลือกมาชำระที่สำนักงานของบริษัท ซันฮอลิเดย์แอนด์ทราเวล จำกัด ได้ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 (วันจันทร์-ศุกร์) 9.30-14.00 (วันเสาร์)

Bank: SCB
Branch: Esplanade
Account Name: Sun Holiday & Travel Co.,Ltd.
Account Number: 278-208656-0
Account Type: SAVING
Bank: KASIKORN BANK
Branch: Esplanade
Account Name: Sun Holiday & Travel Co.,Ltd.
Account Number: 777-2-11336-0
Account Type: SAVING

หลังจากที่ท่านทำการชำระเงินเข้ามาแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง โทรสาร หมายเลข 02 530 9932 หรือสามารถ Scan และส่งมาที่ info@sunairholiday.com / Line สำหรับท่านใดที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อได้ที่ 02 530 9929 ทางบัญชีจะทำการตรวจสอบโดยระบบออนไลน์อีกครั้ง